«ONTUSTIK»
арнайы экономикалық аймағы
КОМАНИЯ ЖАЙЛЫ
КОМАНИЯ ЖАЙЛЫ
 • КОМПАНИЯ
 • БАСШЫЛЫҚ
СЭЗ «ОҢТҮСТІК»

«Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағы Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 6 шілдедегі № 1605 Жарлығымен Республиканың экономикасының әлемдік экономикалық байланыстар жүйесіне кіруін белсендету үшін өңірдің дамуын жеделдету мақсатында тиімділігі жоғары, жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өндірістерді қоса алғанда, өнімнің жаңа түрлерін дамыту, инвестицияларды тарту, нарықтық қатынастардың құқықтық нормаларын жетілдіру, заманауи басқару мен басқару әдістерін енгізу, әлеуметтік мәселелерді шешу үшін құрылды.


«Оңтүстік» АЭА мынадай басым бағыттар бойынша
жобаларды іске асыруға бағытталған:

 • • Жеңіл өнеркәсіп
 • • Химия өнеркәсібі
 • • Мұңай-химия өнеркәсібі

5ad42e8fdc14c.jpg

ПРИМЕНЕНИЮ ЛЬГОТ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ:
1. производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
2. производство прочих вязаных и трикотажных изделий;
3. производство одежды, за исключением одежды из меха и кожи;
4. прядильное, ткацкое и отделочное производство;
5. производство нетканых изделий, за исключением одежды;
6. производство ковров и ковровых изделий;
7. производство древесной массы и целлюлозы;
8. производство бумаги и картона;
9. производство кожаной продукции, за исключением дубления и выделки кожи;
10. выделка и окрашивание меха.


АЭА артықшылықтары

• Жергілікті мақта талшығының болуы.

• Шикізат базаларына жақындығы (мақта, мұнай өнімдері);

• Арзан жұмыс күші;
• Толығымен тұрақталған инфрақұрылым;
• Логистикалық мүмкіндіктердің кең дәлізі;


«World Free Zones Organization» дүниежүзілік еркін аймақ ұйымына мүшелік


«Синьсин» тоқыма өнеркәсібі паркіндегі «Оңтүстік» АЭА өкілдігіПРЕФЕРЕНЦИИЯЛАР
• Басқарушы компанияның болуы және «бір терезе» қағидаты бойынша жобаларды толық қолдау;;
• Арнайы кедендік-салықтық режимі;

• Шетелдік мамандарды тартудағы жеңілдетілген тәртіп;

• Жер телімін тегін беру;
• Толығымен тұрақталған инфрақұрылым;
• Жеңілденген салық салу және мемлекеттік қолдау;
• Кедендік баж салығынан босату;
Коммуналдық қызметтер
Коммуналдық қызметтер төмен бағамен беріледі. АЭА-дағы су мен электр энергиясына коммуналдық шығындар тарифтері АЭА-дан басқа жерлермен салыстырғанда төмен. Осылайша суға және электр энергиясына арналған тариф 95,33 теңгені және 12,12 теңгені құрайды. Кәріз жүйесінің тарифы 136,29 теңге;
• 0% - АЭА-да сатылатын тауарлардың ҚҚС-сы бойынша;
• 0% - Корпоративтік табыс салығы;
• 0% - Мүлік салығы;
• 0% - Жер салығы;


Ұйымның құрылымы

Басқарма төрағасы

Дилдабаев Медеу


Имеет 2 высших образования по специальности государственное и местное управление, а также степень магистра политических наук University of Essex (Великобритания).

  Свою трудовою деятельность начал в 2007 году, стажировка в департаменте предпринимательства и промышленности Акимата города Астана. С 2012 по 2014 годы работал главным специалистом Управления предпринимательства и промышленности акимата Южно-Казахстанской области.

  В период с 2014 по 2016 годы занимал должность руководителя департамента по привлечению инвестиций акционерного общества «Управляющая компания Специальной экономической зоны «Оңтүстік». С 2017 года занимает должность Председателя Правления акционерного общества «Управляющая компания Специальной экономической зоны «Оңтүстік».
Басқарма төрағасының бірінші орынбасары

Ғайнуллаұлы Әділет


  Имеет высшее образование по специальности «Банковское дело».

  В 2009 году начал свою трудовую деятельность мастером цеха в ТОО «Игілік» Құрылыс-Сауда орталығы. С апреля 2012 года работал ведущим специалистом отдела благоустройства в аппарате акима Жетысуского района г.Алматы.

  С декабря 2012 года по июль 2013 занимал должность главного специалиста отдела по развитию предпринимательства и промышленности. В период с 2013 по 2016 годы работал директором ТОО «Игілік» Құрылыс-Сауда орталығы.

  С 2016 года занимал должность заместителя Председателя Правления акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Оңтүстік».

  С апреля 2017 года занимает должность Первого заместителя Председателя Правления АО "УК СЭЗ "Оңтүстік"